NEGOCI  


l

Incendi, Explosió, Danys d'aigua amb els treballs de localització i reparació de l'avaria 100%, Robatori, Vidres. Responsabilitat civil inclosa la patronal fins a 150.253,03 €. Protecció jurídica.
l Danys catastròfics.
l Restauració estètica.
l Cobertura d'accidents de clients dins el local.
l Pèrdua d'explotació.
l Fluctuació d'estocs. (opcional)
l Expoliació empleats fora del local. (opcional)
l Assistència les 24 hores.
l Bonificacions per no sinistralitat.

   MULTIINDÚSTRIA  

l

Incendi, Explosió, Robatori, Danys d'aigua, Extensió de garanties.

l Vidres.
l Avaria de la maquinària.
l Mercaderies en frigorífics.
l Equips electrònics.
l Pèrdua d'explotació.
l Accidents de clients.
l Responsabilitat civil inclosa la patronal.
l Danys catastròfics.
l Assistència.

   HOTELERIA  

   

l

Incendi, Explosió, Extensió de garanties, Danys d'aigua, Robatori i expoliació.
l Vidres.
l Pèrdua d'explotació.
l Responsabilitat civil.
l Rotura de maquinària / Equips electrònics.
l Mercaderies en frigorífic.
l Accidents corporals .
l Restauració estètica.
l Danys catastròfics.

   RESPONSABILITAT CIVIL  

l

Personals.

l Caçador.
l Empreses industrials.
l Empreses de construcció.
l Comerços i empreses de serveis.

Serveis

E-mail

Presentació
Prat de la Creu, 8 - Despatx 401 - Andorra la Vella - Tel.: (376) 803 903 - Fax: (376) 803 900
E-Mail: info@consellassegurador.com